Gudohi Kanca Ulang Tahun

Dening : Aidatur Runis Jenengku Aida, aku duwe kanca jenenge Disca. Lha wektu iku Disca lagi ulang taun sing kaping pitulas. Salah sawiji kancaku ana sing duwe ide ngrayakke dina bebungahe Disca. Ide iku banjur disampekake nang kanca-kancaku kabeh. Dilalah kanca-kanca...

Niat Ingsun Mondok

Dening : Arini Dwi Q.A* Sediluk engkas wis wayahe masuk sekolah lan lenggah ing bangku SMA. Ora krasa yen aku wes lulus saka SMP. Miturutku, wayah SMP iku mangsa sing nyenengake lan kebak kenangan indah karo kanca-kanca sing ora bisa dilalikna. Lan saiki, aku mulai...

Kekancan sing Raket

Dening : Dwi Elfira Nur Melinda Cahyani Miturut sampeyan apa kekancan iku? Aku mikir kanca-kanca kabeh siap karo kene ing kahanan sing angel. Apa maneh, kekancan ing pondok mesthine nyenengake, wiwit tangi banjur turu maneh, ketemu karo praupan iki terus. Yen wayah...

Wayah Balik Pondok

Dening : Bunga Citra Lestari Nalikane wes wayahe balik nang pondok, atiku ngrasa sedih lan gelisah amerga aku gak bakal ketemu karo ayah, ibuk, adek lan keluarga liyane. Sedino sakdurunge aku budal, aku gak persiapan babar pisan. Akhire ben sesok gak keseso, wengine...